Reklamacje

1. W celu zgłoszenia reklamacji proszę o kontakt:
-tel.L 665 714 890
2.Na adres ul Gandhiego 7/33 91-012 Łódź należy wysłać reklamowany produkt wraz z opisem powodu reklamacji.
3.Wysyłka reklamowanego produktu odbywa się na koszt sklepu.
4.Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie.