Reklamacje

1. W celu zgłoszenia reklamacji proszę o kontakt:
-email: kontakt@vivitt.pl
2.Na adres ul. Morenowa 6 93-648 Łódź należy wysłać reklamowany produkt wraz z opisem powodu reklamacji.
3.Wysyłka reklamowanego produktu odbywa się na koszt kupującego.
4.Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie.